21 november 2023: bijeenkomst Actualiteiten omgevingsrecht in Leeuwarden

Ook dit najaar verzorgen wij, Agnes Daan en Monique Blokvoort, weer een live bijeenkomst Actualiteiten Omgevingsrecht in het Fries Museum in Leeuwarden.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 21 november 2023 en duurt van 13:30uur tot ongeveer 17:00uur. Vanaf 13.00uur staat de koffie voor u klaar.

 

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten in Noord-Nederland en deelname is kosteloos.

 

Tijdens deze middag bespreken we de voor de praktijk meest relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van de afgelopen tijd. Ook gaan wij in op actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht, zoals de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek en de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Zoals jullie dat van ons gewend zijn, vatten wij uitspraken kort samen en lichten we de voor de praktijk belangrijke onderdelen er uit. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

 

Een informatieve én interactieve middag dus!

 

Aanmelden kan tot en met uiterlijk 14 november 2023 door een e-mail te sturen aan officemanager@blend-advocaten.nl.