BLenD richt zich op het bestuursrecht en omgevingsrecht; een complex vakgebied met vele uitdagingen. Het vergt actuele inhoudelijke kennis, een flinke dosis gezond verstand, het vermogen om te schakelen en een praktische instelling.

 

Omgevingsrecht
Zaken op het gebied van het omgevingsrecht hebben te maken met onze fysieke leefomgeving. Die omgeving omvat bijvoorbeeld water, lucht, natuur en bodem, maar ook gebouwen en wegen. Voor veel veranderingen in de fysieke leefomgeving is toestemming nodig van de overheid. Die toestemming kan in verschillende juridische instrumenten tot uitdrukking komen. Denk aan een bestemmingsplan of omgevingsplan en aan een omgevingsvergunning. Maar denk ook aan de toepassing van meer specifieke wetgeving als de Wet natuurbescherming en de Waterwet.

 

Complex en dynamisch
Het omgevingsrecht is complex en dynamisch. Niet in de laatste plaats omdat voor een verandering in de fysieke leefomgeving dikwijls verschillende toestemmingen nodig zijn, met ieder een eigen bevoegd gezag, eigen afwegingscriteria en eigen procedures. De wetgeving op dit vlak is voortdurend in beweging. Het is verstandig om vooraf goed in kaart te brengen welke toestemmingen vereist zijn. En vooral ook wat de slimste en veiligste route naar het gewenste resultaat is.

 

Bestuursrecht
Het omgevingsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het bestuursrecht zelf is veel breder. Dit gaat over alle rechtsverhoudingen waarbij de overheid op een of andere manier betrokken is. Veel bestuursrechtelijke zaken die wij behandelen gaan bijvoorbeeld over de handhaving van regels, subsidies, aangelegenheden rond openbare orde, nadeelcompensatie, planschade en openbaarheid van bestuurlijke documenten.