3 november 2022: bijeenkomst Actualiteiten omgevingsrecht in Leeuwarden

Dit najaar verzorgen wij, Agnes Daan en Monique Blokvoort, een live bijeenkomst Actualiteiten Omgevingsrecht in het Fries Museum in Leeuwarden.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 3 november 2022 en duurt van 13:30uur tot ongeveer 17:00uur. Vanaf 13.00uur staat de koffie voor u klaar en voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u het Fries Museum bezoeken.

 

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten in Noord-Nederland en deelname is kosteloos.

 

Tijdens deze middag bespreken we de voor de praktijk meest relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van de afgelopen tijd. Ook gaan wij in op actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht, zoals de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek en de invoering van de Omgevingswet.

 

Zoals jullie dat van ons gewend zijn, vatten wij uitspraken kort samen en lichten we de voor de praktijk belangrijke onderdelen er uit. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

 

Een informatieve én interactieve middag dus!

 

Aanmelden kan tot en met uiterlijk 27 oktober 2022 door een e-mail te sturen aan daan@blend-advocaten.nl.


«   »